Desenvolupament de tots els processos informàtics, administratius i comptables que necessitin els nostres socis, desde l’elaboració de notificacions, facturació, certificació de rendes, tramitació de recursos, al·legacions i cessions de drets, etc…